12345678

توضیحات

Rate is subject to the prevailing tax and service charge. An additional Tourism Dirham of AED 20 will be applied per bedroom, per night to your bill. For Apartments, the Tourism Dirham charges are: AED 10 per day for Studio and One-Bedroom Apartments, AED 20 per day for Two-Bedroom Apartments and AED 30 per day for Three-Bedroom Apartments.

توضیحات

Rate is subject to the prevailing tax and service charge. An additional Tourism Dirham…

بیشتر بخوانید

توضیحات

Rate is subject to the prevailing tax and service charge. An additional Tourism Dirham of AED 20 will be applied per bedroom, per night to your bill. For Apartments, the Tourism Dirham charges are: AED 10 per day for Studio and One-Bedroom Apartments, AED 20 per day for Two-Bedroom Apartments and AED 30 per day for Three-Bedroom Apartments.

نوشتن نظر جدید x

لطفا توجه کنید : نظر جدید پس از اضافه شدن قابل تغییر یا حذف نمی باشد

نوشتن نظر جدید x

لطفا توجه کنید : نظر جدید پس از اضافه شدن قابل تغییر یا حذف نمی باشد