کشورنوع ویزامبلغزمان تحویلمدارک مورد نیاز 
ازبکستانطبق تاریخ سفر، 15 روزه توریستی عادی ،طبق تاریخ سفرطبق تاریخ سفر، 15 روزه توریستی عادی 140$ طبق تاریخعادی 10 روز کاری فوری 5 روز کاری تحویل ویزای تجاریاصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس 4*3 ، گواهی اشتغال به کار به لاتین(با ذکر سمت)، رزرو هتل ، تکمیل فرم مشخصات فردی. دریافت فرم ویزا
اندونزی3 ماهه توریستی ، 14 روز اقامت/3 ماهه توریستی ، 1 م3 ماهه توریستی ، 14 روز اقامت عادی 70$ 3 ماهه توریتحویل ویزای عادی 7 روز کاری تحویل ویزای فوری 3 روزصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس 4*3 ، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه ، کپی کارت ملی ، بلیط ، واچر هتل ، آدرس منزل و محل کار و تلفن تماس ، گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب ، تمکن مالی به مبلغ 10 میلیون تومان. دریافت فرم ویزا
بلاروستوریستی 1 هفته اقامت عادی ، توریستی 2 هفته اقامت عتوریستی 1 هفته اقامت عادی 360$ توریستی 2 هفته اقامعادی 10 روز کاری فوری 4 روز کاریاصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس 4*3 ، رزرو بلیط (تاریخ سفر)،چک بین بانکی به مبلغ 5 میلیون. ***اگر مسافر تا بحال ویزای بلاروس یا کشور های معتبر اروپایی را نگرفته است ، مبلغ چک به 25 میلیون تغییر میابد*** دریافت فرم ویزا
کوبا3 ماه اعتبار ، 1 ماه اقامت توریستی3 ماه اعتبار ، 1 ماه اقامت توریستی عادی 260$ 3 ماهتحویل عادی 10 روز کاری تحویل فوری 5 روز کاریاصل پاسپورت ، 2 قطعع عکس 4*3 ، کپی تمام صفحات شناسنامه ، کپی کارت ملی ، گواهی اشتغال به کار یا چواز کسب ، بلیط ، واچر هتل ، پرینت 3 ماهه حساب یا تمکن مالی به مبلغ بالای 20 میلیون تومان. دریافت فرم ویزا
روسیهتوریستی طبق برنامه سفر عادی توریستی طبق برنامه سفر عادی 7 روز کاری 335.000 توماصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس ، تکمیل فرم مشخصات فردی.***ویزای توریستی طبق تاریخ بلیط وهتل صادر میشود*** ***پاسپورت مسافر باید امضاء داشته باشد*** دریافت فرم ویزا
الکترونیکی آذربایجان1 ماه اعتبار ، 1 ماه اقامت 1 ماه اعتبار ، 1 ماه اقامت 45$تحویل ویزا 3-4 روزکاری میباشد.اسکن پاسپورت. دریافت فرم ویزا
ویتنامتوریستی طبق تاریخ رزرو بلیطتوریستی طبق تاریخ رزرو بلیط 170$تحویل ویزا 2 هفته کاریپاسپورت ، 2 قطعه عکس 4*6 ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، معرفی نامه لاتین از محل کار یا ترجمه جواز کسب ، تمکن مالی به مبلغ 10 میلیون تومان ، تکمیل فرم مشخصات فردی. دریافت فرم ویزا
پاکستان3 ماه اعتبار ، 1 ماه اقامت3 ماه اعتبار ، 1 ماه اقامت 260$تحویل ویزا 20 روز کاری میباشد.اصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس 4*3 ، کپی تمام صفحات شناسنامه ، تکمیل فرم مشخصات فردی. ***در صورت تشخیص سفارت ، مصاحبه با مسافر الزامیست*** دریافت فرم ویزا
هندتوریستی انفرادی توریستی انفرادی 410.000 تومانزمان آماده شدن ویزا ، بعد از انگشت نگاری ، به مدت اصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس 5*5 زمینه سفید جدید ، کپی تمام صفحات شناسنامه ، کپی کارت ملی ، تکمیل فرم مشخصات فردی ، امضاء مسافر در پاسپورت الزامیست. ***حضور مسافر برای انگشت نگاری الزامیست*** دریافت فرم ویزا
هنگ کنگ3 ماه اعتبار ، 1 ماه اقامت دوبار ورود 3 ماه اعتبار ، 1 ماه اقامت دوبار ورود 210$تحویل ویزا 40 الی 60 روز کاری میباشد.اسکن پاسپورت با حداقل 8 ماه اعتبار، 2 قطعه عکس 4*6 ، گواهی تمکن مالی به مبلغ 12 میلیون تومان ، گواهی اشتغال به کار به لاتین با ذکر سمت و حقوق ماهیانه به دلار و تاریخ شروع به کار، کپی ویزاهای قبلی در صورت موجود ، بلیط ، تکمیل فرم مشخصات فردی. دریافت فرم ویزا
بنگلادشسه ماه اعتبار ، یک ماه اقامتسه ماه اعتبار ، یک ماه اقامت 170$تحویل ویزا 2 هفته کاری میباشد.اصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس 4*3. دریافت فرم ویزا
تایلندتوریستی یکبار ورود ، توریستی چندبار ورود توریستی یکبار ورود 50 € توریستی چندبار ورود 170 € ویزای یکبار ورود 3 ماه اعتبار و 2 ماه اقامت دارد. اصل پاسپورت ، 1 قطعه عکس 4*3 ، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه ، کپی کارت ملی ، واچر هتل ، بلیط ، پرینت 3 ماهه حساب بانکی با موجودی 5 میلیون یا تمکن مالی ، آدرس منزل یا محل کار ، شغل با ذکر سمت ، شماره تماس. مدارک 6 ماهه مولتی(چندبار ورود): همه ی مدارک فوق↑ ، پرینت 6 ماهه حساب با موجودی 20 میلیون تومان. ***پرینت 6 ماهه حساب باید توسط سفارت تایید شود*** دریافت فرم ویزا
چینتوریستی گروهی، انفرادی( عادی وفوری)توریستی گروهی عادی 103$ توریستی گروهی فوری 133$ تو9 روز عادی 6 روز فوریپاسپورت ، پاسپورت قبلی(قدیمی) ، 2 قطعه عکس 4*6 ، تمکن مالی به مبلغ 12.000 میلیون تومان ، تکمیل فرم مشخصات فردی. توجه: برای صدور ویزای گروهی ، حداقل 5 پاسپورت لازم است. *** حضور مسافر در ایران الزامی است*** دریافت فرم ویزا
سنگاپور2 ماهه دبل ، 2 هفته اقامت 2 ماهه دبل ، 2 هفته اقامت 85$تحویل ویزا 20 روز کاری میباشد.اسکن پاسپورت ، اسکن 1 قطعه عکس رنگی ، بلیط ، واچر هتل. دریافت فرم ویزا