لیزینگ سفر

. جهت رفاه حال مشتريان گرامي كليه هزينه هاي سفر بصورت اقساط ارائه ميگردد

دانلود فرم های مربوطه به همراه توضیحات :

فرم درخواست استفاده از تسهيلات شركت ليزينگ شهر

فرم اعتبارسنجي حساب جاري متقاضي / ضامن يا ضامنين

فرم تعهد نامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي

فرم اطلاعات مربوط به ضامن حقيقي

مدارك عمومی مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مشتریان شركت تفرج گشت طلوع